Käyttöturvallisuus

Asunto-osakeyhtiön turvallisuudesta ja siihen kuuluvista toiminpiteistä vastaavat asunto-osakeyhtiön hallitus ja yhtiökokous.Isännöitsijän tehtävänä on valvoa,että viranomaisten antamia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan talossa.

PALOTURVALLISUUDEN osalta osastoivat ovet ja savunpoistoikkunat ovat merkittävimmät turvallisuus tekijät.Osastoivat ovet jakavat paloalueet erillisiksi tiloiksi joilla rajataan esim.hätäpoistumistiet.Savunpoistoikkunoiden tärkein tehtävä on turvata pelastustöiden onnistuminen hätätilanteessa.

HÄTÄPOISTUMISTEIDEN osalta tärkeimpänä on poistumistien ovien mitoitus ja toimivuus.Vanhoissa taloissa poistumistie ovien mitoitus ei yleensä täytä nykymääräyksiä, lisäksi vanhojen ovien hauraat 1 k float lasit saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja rikkoutuessaan.On tapauksia jossa porraskäytävässä juossut lapsi on vahingossa rikkonut lasin ja saanut pahoja vammoja.

TURVALASEIKSI suosittelemme laminoituja laseja karkaistujen sijaan. Karkaistulasi hajoaa muruiksi välittömästi kun taas laminoitulasi kestää vahvikekalvonsa ansiosta iskuja huomattavasti paremmin.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turvallinenkoti/home.nsf/pages/indexfin