Laatu- ja ympäristöjärjestelmä

Vasmet Oy:llä on käytössään sertifioidut Laatu- ja ympäristöjärjestelmät

sertifikaatti

11.11.2016

LAATUPOLITIIKKA

Toimintamme perusta on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen. Tavoitteenamme on kannattava ja kehittyvä toiminta. Haluamme olla luotettava ja arvostettu kumppani niin asiakkaillemme kuin toimittajillemmekin. Haluamme parantaa toimitusvarmuutta, mikä näkyy asiakkaalle nopeina ja pitävinä toimitusaikoina sekä kustannustehokkaampina toimituksina.

Panostamme vahvasti tuotantomme ja toimintamme kehittämiseen, niin tehtaallamme kuin työmaillammekin. Investoimme vahvasti työympäristöömme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti. Henkilöstömme hyvinvointi luo vahvan pohjan tehokkaalle toiminnalle.

Olemme alamme asiantuntija ja hallitsemme vallitsevat lait ja määräykset sekä olemme sitoutuneet niitä noudattamaan. Ammattitaitoinen henkilöstö onkin johtamisjärjestelmämme tärkein osa. Koulutamme myös uusia metallialan ammattilaisia valmistamaan korkealuokkaisia tuotteitamme ja täten varmistamme osaamisen jatkuvuuden tulevaisuudessakin.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Tämän varmistamiseksi apunamme on johtamisjärjestelmä, jonka keskeisiä osia ovat:

· Asiakastyytyväisyys
· Henkilöstömme jatkuva kehittäminen
· Laatutavoitteiden seuranta

Tämä laatupolitiikka ohjaa koko yrityksen henkilöstöä ja jokainen on sitoutunut sen noudattamiseen.


YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Vasmet Oy pyrkii kaikilla toimintansa osa-alueilla vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Jokainen työntekijä huomioi yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimukset ja pyrkii kehittämään ympäristöön positiivisella tavalla vaikuttavia toimintatapoja.

Toiminnan ympäristövaikutukset on tunnistettu ja niiden vaikutus ympäristöön arvioidaan vuosittain. Myös prosessimuutosten yhteydessä kiinnitetään erityistä huomioita ympäristönäkökulmaan. Laadimme vuosittain kehitysohjelmia ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja näin varmistamme jatkuvan kehityksen ympäristöasioiden hoidossa. Jätteen määrän vähentäminen ja kierrätyksen tehokas ohjaaminen sekä energian vastuuntuntoinen käyttö suunnittelulla ja energiaa säästävillä toimintatavoilla on osa toimintaamme.

Mittaamme ja seuraamme ympäristöön vaikuttavia asioita varmistaaksemme toimintamme ympäristösuorituskyvyn jatkuvan parantamisen.

Noudatamme toiminnassamme siihen kohdistuvia lakeja ja vaatimuksia.

Koko henkilöstö ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia ympäristöpolitiikastamme ja se katselmoidaan vuosittain.

Jani Vatén
Hallituksen puheenjohtaja